Klauzula informacyjna

W trosce o Państwa dane osobowe oraz w związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE zwanym dalej jako RODO spełniamy nasz obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w naszej firmie. Poniżej informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.

 1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim można się skontaktować?
  Administratorem danych, przetwarzającym Państwa dane osobowe jest:
  Gospodarstwo Agroturystyczne Polna 6, ul. Polna 6, 64-820 Szamocin
  e-mail : lidiawozniczka@wp.pl ; Tel. 888 – 693 – 781
 2. Skąd mamy Państwa dane, w jakim celu je przetwarzamy i na jakiej podstawie?
  Państwa dane otrzymaliśmy podczas składania przez Państwa zamówienia pobytu w naszej firmie. Przetwarzamy je w celu: zawarcia oraz realizacji umowy między nami a Klientem, w tym zapewnienie poprawnej jakości usług przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu ( Art 6. pkt1 litera b RODO), realizacji obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO) m.in. przechowywanie danych dotyczących korespondencji elektronicznej / pocztowej na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów, przeciwdziałania oraz umożliwienia rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, informowania Państwa na bieżąco o zmianach w ofercie firmy, marketingu bezpośredniego,
 3. Czy mają Państwo obowiązek dostarczyć dane?
  Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak ich brak może uniemożliwiać zrealizowanie usługi.
 4. Komu możemy przekazywać Państwa dane i czy przekazujemy Państwa dane innym podmiotom?
  Podane dane osobowe mogą zostać przekazane, z zachowaniem wszelkich zasad ochrony danych osobowych wymaganych prawem, zaufanym podmiotom współpracującym z Gospodarstwem Agroturystycznym Polna 6, tylko w związku z realizacją celów opisanych wcześniej. Dane mogą być udostępniane również innym odbiorcom w celu wykonania ciążącego na nas
  obowiązku prawnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora. Inne podmioty uczestniczące w realizacji umowy.
 5. Jak długo będziemy przetwarzać dane?
  Przez czas wykonania obowiązków wynikających z umowy; przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane; przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku.
 6. Jakie prawa przysługują Państwu, aby dane były odpowiednio chronione?
  Prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Państwa dane osobowe nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, oraz nie będą przetwarzane automatycznie w formie profilowania.